شکایت نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش

5 دی 1395 ساعت 21:36


نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش صاحب امتیاز روزنامه وطن‌امروز شکایت کرد.

به گزارش تسنیم، نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز شکایت کرد.
 
نهاد ریاست‌جمهوری پیش از این نیز شکایت‌هایی از روزنامه "وطن امروز" و مدیرمسئول آن کرده بود، اما این بار از مهرداد بذرپاش صاحب امتیاز این روزنامه هم شکایت کرده است.
 
بر اساس تبصره ٤ -ماده 9 قانون مطبوعات  صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
شکایت نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش


کد مطلب: 428125

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcj8oexiuqe8vz.fsfu.html?428125

الف
  http://alef.ir