کارشناسی ارشد روانشناسی دین تصویب شد

14 آذر 1395 ساعت 9:55


برنامه درسی کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش روانشناسی دین ، پیشنهادی شورای تحول علوم انسانی در جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به ریاست وزیر علوم تصویب شد.

به گزارش میزان،  هشتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به ریاست محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در این جلسه سه برنامه درسی پیشنهادی دانشگاه ها تحت عنوان برنامه درسی کارشناسی طراحی و ساخت طلا و جواهرات، برنامه درسی کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش روانشناسی دین، پیشنهادی شورای تحول علوم انسانی و  برنامه درسی کارشناسی زبان و فرهنگ عربی ویژه دانشگاه باقرالعلوم پس از بحث و بررسی تصویب شد.

همچنین کلیات آیین نامه جدید واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی  به موسسات  آموزش عالی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آتی شورای عالی جزئیات آن بررسی شود.

فرهادی در این جلسه بر ضرورت تولید و معرفی برنامه های درسی میان رشته ای و ایجاد تنوع در برنامه های درسی بویژه پاسخگویی به نیازهای جامعه تاکید کرد.
 


کد مطلب: 420311

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcizua5zt1arp2.cbct.html?420311

الف
  http://alef.ir