کاندیداهای اصولگرا، دکتر توکّلی و 99 گوسفند

بخش تعاملی الف - امین میرزائی

18 ارديبهشت 1396 ساعت 9:56
 دکتر توکّلی از معدود نمایندگانی بودند که فساد سیستماتیک دولت قبل را به قلم و قدم مورد نقد و ارزیابی قرار دادند. بازتاب سخن مردم در سایت الف هم هزینه ای سنگین (تا حد محکوم شدن در دادگاه) برایشان به همراه داشته است. پس چه شد که از همراه کردن رأی بخشی از مردم بازماندند؟!

 اگر انتخاب یکپارچه و مبتنی بر لیستِ اصلاح طلبان پاسخِ قانع کننده ای بود، علی مطهری در قعر جدول منتخبان غرق می شد. امّا جناب مطهری که در قعر لیست امید جا داشتند، در صدر جدول (مکان دوّم) قرار گرفتند. پس علّت چیز دیگری ست.

راقم سطوری که می خوانید فیلسوفی منتقد امّا وفادار به نظام است و به مدد آزاداندیشی جناب توکّلی سال هایی را در سایت ایشان قلم زده است. پس همچنان که دکتر توکّلی بر من حق دارند، من هم به خود حق می دهم که علل عدم پیروزی ایشان در انتخابات را با حضرتشان در میان بگذارم و به عنوان مشاوری از راه دور، شروط بازگشتشان را به عرصه سیاست یاد آور شوم. این نکات را یکبار دیگر و در نوشته ای که به سایتشان تقدیم کردم با ایشان در میان گذاشتم، امّا با کمال تعجّب پس از چندساعتی مطلب را از روی سایتشان برداشتند!

در علم روانشناسی اجتماعی نظریه ای وجود دارد با عنوان نظریه توافق (congruity theory). آزگود و تانن بوم نشان داده اند که ارزشیابی مثبت فرد مورد علاقه ما از فردی که با او مخالفیم، ارزشیابی ما را  از هردو نفر تغییر می دهد. این تغییر به ضرر فردی ست که ما به او نظری مثبت داشتیم (در این مثال دکتر توکّلی) و به سود فردی که با نگاهی کاملاً انتقادی با او برخورد می کردیم (در این مثال فرد مشخصّی از لیست منتسب به اصولگرایی).

در این رویکرد برای هر فرد والانسی بین 3- تا 3+ در نظر می گیریم. وقتی دکتر توکّلی  همراه و همقدم افرادی می شود که مخالف دولت یازدهمند، والانسِ مثبت خود را  نزد  افکار عمومی  از دست می دهد. امّا فرد مورد مخالفت مردم یک پلّه بالا می آید! به عبارتی  والانس 1+  دکتر توکّلی در تعامل با والانس 3-  فرد مزبور سه پلّه پایین می رود، امّا رأی شخص مورد تمجید ایشان با یک پلّه ارتقاء از منفی سه به منفی دو می رسد! نمره آقایان روحانی و جهانگیری هم- با یک رتبه تنزّل در نزد طرفداران آقای توکّلی- به مثبت دو تنزّل پیدا می کند و در عین حال همچنان از رتبه ایشان بالاتر می ماند (2+ در برابر 2-)!

نکته مهم در نظریه توافق آن است که میزان تغییری که در هر ارزشیابی رخ می دهد، با میزان افراطی بودنِ نخستین ِ آن نسبت مستقیم دارد. فرض کنید جناب توکّلی قلم بر می دارند و در روزهای منتهی به انتخابات، فردی را که در اثر آنتاگونیست بودن با شخص احمدی نژاد، در نقطه مقابل او قرار داشته مورد عتاب قرار می دهند (مشخصاَ آقای دکتر روحانی یا مهندس جهانگیری را). نکته اینجاست که آقای توکّلی با محبوبیتِ فی المثل 1+( که آن را هم از تقابل با شخص احمدی نژاد و علی الخصوص نامه اخیرشان به شورای نگهبان جهت عدم احراز صلاحیت فرد نامبرده به دست آورده اند)، در اشتباهی استراتژیک افرادی را مورد انتقاد قرار داده اند که در نظر افکار عمومی محبوبیت بیشتری را (فی المثل 3+) دارا شده اند. علت محبوبیت دولت یازدهم، زاویه ای ست که با موافقان سیاست های دولت قبل پیدا کرده است و علت عدم اقبال اکثریت به مخالفان دکتر روحانی حضور یاران احمدی نژاد در ستاد آنان است. در این حالت، فردی که ضرر می کند کسی ست که در یارگزینی انتخاباتی اشتباه کرده و والانس مثبت خود را - نزد افکار عمومی- تا سه نمره تنزّل داده. این نکته در شمار لایک های کامنت های خود سایت الف هم مشهود است.

من البته نه خود سرمایه دارم و نه سالی چندبار به کنسرت می روم و نه هر چند ماه یکبار مقیم کشورهای خارجی ام. سال ها است که لقای گواهینامه را به عطای آن بخشیده ام و با پای پیاده یا وسایط نقلیه عمومی تردّد می کنم. امّا بخیل و حسود هم نیستم که هر مالداری را به صرف دارایی اش با الفاظ تند بنوازم و -با الفاظ پوپولیستی- هر نوع تجارت و واردات کالا را مساوی فساد بپندارم. آیا کارکرد امر به معروف و نهی از منکر این است که فساد سیستماتیک کاخ سبز دمشق را رها کنیم و  گریبان تجارتخانه خدیجه سلام الله علیها یا ملک فدک را بچسبیم؟! نبی مکرّم اسلام  در جوانی به شام می رفت و در زمانه ای که مردم حجاز از ظرف چوبی آب می خوردند، ظرف بلور وارد می کرد. آیا این جرم و لطمه زدن به تولید داخل است؟!  آیا عبد المطلّب -جدّ گرامی نبی اکرم- که به هر دلیلی از نبرد کنار کشید و با درخواست استرداد شتران به یغما رفته اش از سوی سپاه ابرهه ( با عبارت أنا ربّ الإبل و للکعبة ربّ )، دفاع از حرم امن الهی را به خداوند متعال و طیراً ابایبل إحاله کرد، مخالف حرم الهی و مدافعه از آن بوده است؟!

 اگر ثروت بد است و مذموم و دو شغله بودن کار زشتی برای سردمداران است، پس آیا داود و سلیمان نبی از صلاحیت رهبری ساقطند!؟ اگر کنسرت بد است و ممنوع، پس آیا همین داود نبی که در دربار طالوت ساز می نواخته و ارکستری را رهبری می کرده مرتکب حرام می شده!؟ داود نبی در مقام داوری قرار می گیرد و بین دو نفر - یکی با 99 و دیگری با یک گوسفند - به غلط داوری می کند و بدون تحقیق رأی به سود فرد دوّم می دهد و بعد که متنبّه شد توبه می کند و به رو به خاک در می افتد. بگذریم از موسای نبی که هزار بهانه می آورد که نماینده اعزامی خداوند متعال برای جنگ با فرعون نشود. یا ابراهیم علیه السلام که بر سر بخشش قومی تبه کار با خداوند به محاجه می پردازد تا از گناه گناهکاران در گذرد.

چند سال پیش نوشته ای نوشتم و ناهیان از منکر را به معروفی مهمتر تذکّر دادم. بخش پایانی این نوشته را به زیب پایان آن نوشتار زینت می بندم و برای دکتر توکّلی- که پس از نیم روزی این تکه را هم از روی سایتشان برداشتند !-آرزوی روزهای بهتری دارم.

 خلفای اوّل و دوّم علی علیه السلام را "خنده رو" می دانستند و زیاد خندیدن و شوخ بودن او را منافی با مقام خلافت تلقّی می کردند. این شد که در همان حالی که سر مبارک رسول الله بر زانوان علی بود، به سقیفه رفتند تا مقام خلافت را به شیخی با وقار بسپارند.

پیامبر  بسیار می خندید و نماز ظهر جماعت را به تأخیر می انداخت تا با کودکانِ سرِ راه بازی کند و نماز جماعت اوّل وقت را مانع از پیوند با مردم نبیند. این بود که قریشیان برخی رفتار او را -العیاذ بالله - جلف و سبک می پنداشتند، همانند برخوردی که فریسیان و صدوقیان عهد عیسی با او  - که با کودکان و گناهکاران و غیر یهودیان  مهربان بود - داشتند.

عیسی را می دیدند که گناه روسپیی را می بخشد، و ورود "روسپیان توبه کار" را به بهشت، ساده تر از ورود "مُعجبان دیندار" می داند. پس عیسی را به ترک همنشینی با آنان فرا می خواندند، همچون زمانی که به مریم عذراء  -به عبارت " لَقَد جِئتِ شیئاً فَرِیّا" - تهمتِ زنا زدند.

از امام صادق علیه السلام ایراد می گرفتند که چرا لباس رنگی می پوشد، غافل از آن که ابا عبدالله الحسین، "لباس خز" در بر می کرد.

علی را می دیدند که در کنار آبراهی به صورت زنی خیره شده و بلافاصله داوری می کردند که لابُد علی زن را نواخته. نمی دانستند که امام، مبهوت زیبائی صورت مثالی "دنیا" شده و  - در کنایه " غُرّی غیری" - دنیای مُمَثَّل را از خود رانده.

 سلیمان شنیده بود که پای زنان اهل سبا مانند سُم است، پس برای آن که سر از کار بلقیس در آوَرَد و شبهه شیطان بودن او را در برابر مؤمنان در هم بشکند، او را از فراز آبگینه ای رد کرد. ناهیان جاهل امّا، سلیمان نبی را به تهمت ازدواج با هزار زن متهم کردند و او را - مانند علی در بَعدِ  ماجرای صفّین - کافر و محتاج توبه دانستند.

 چنانکه به ظاهر شیعیانی که علی بن موسی الرّضا علیه السلام را سوار بر "بغله شهباء" و با "لباس خز" راهی دربار مأمون دیدند، قصد قتلش کردند. در چه زمانی؟! هنگامی که سر از کجاوه درآورد و حدیثِ ولایت (سلسلة الذَّهَب) را برایشان نقل کرد.

برادران و خواهران ناهی از مُنکر!

امر به معروف و نهی از مُنکری که با علم همراه نباشد، به خَمر و قِمار می ماند. ظاهراً "فیهِما مَنافعٌ لِلنّاس"، امّا..." إثمُهُما أکبر".


کد مطلب: 469804

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdciu3a55t1aqv2.cbct.html?469804

الف
  http://alef.ir