قالیباف: 200 میلیون تومان دختر مظلوم وزیر در حوزه مسکن هزینه 20 خانواده است!

25 ارديبهشت 1396 ساعت 22:45


اینجا


کد مطلب: 472369

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdciqra53t1ayp2.cbct.html?472369

الف
  http://alef.ir