نگاه مثبت ایران به گسترش روابط با شورای همکاری

9 فروردين 1396 ساعت 18:10


وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فردا(پنجشنبه ) در نشست مشترک خود ، موضوع آغاز گفت وگو با ایران را نیز بررسی می کنند.

به گزارش ایرنا، کویت در ماههای اخیر نقش واسطه را میان ایران و شورای همکاری ایفا کرد و پیام هایی میان دو طرف رد و بدل شد.

وزیر امور خارجه کویت ابراز امیدواری کرده است که گفت وگو ها میان تهران و این شورا بزودی آغاز شود.

در خصوص روابط ایران و شورای همکاری چند نکته شایان توجه است :
1-ایران آماده گسترش تعاملات با کشورهای حوزه خلیج فارس است و در همین راستا اواخر بهمن گذشته رییس جمهوری به دو کشور عمان و کویت سفر کرد.

این سفر نشان داد که ایران در ارتباط با همسایگان جنوبی خود به ضرورت تعامل و گفت وگو اعتقاد دارد.

2- تمایل ایران به گسترش روابط با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مشروط به آمادگی و خواست متقابل آنها برای گسترش روابط است .

به طور کلی سیاست خارجی ایران مبتنی بر تعامل سازنده و منطقی با همه همسایگان خود از جمله کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است ، کشورهای طرف مقابل نیز باید علاقه مندی و جدیت خود را در این مسیر نشان دهند.

3- ایران معتقد است که امنیت منطقه که وجه مشترک ایران و همسایگان جنوبی خلیج فارس است ، می تواند در چارچوب یک حرکت و همبستگی جمعی فراهم شود. سیاست های مبتنی بر همکاری و مشارکت جمعی در حوزه خلیج فارس به منظور تامین امنیت و حل مسایل سیاسی منطقه توسط کشورهای منطقه همواره مورد تاکید ج