مسئولین نجومی بگیر این تصویر را بییند!

9 آبان 1395 ساعت 14:30

تصویری از پاکبان شهرداری تبریز، که برای کسب روزی حلال، با مشقت و دشواری برای پاکسازی مسیر جوی آب، به داخل آن رفته است.
کد مطلب: 408314

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchz6nkk23nvxd.tft2.html?408314

الف
  http://alef.ir