زمان اعلام پیشنهادات میزان افزایش دستمزد ۹۶

15 اسفند 1395 ساعت 18:40


عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در جلسه عصر امروز شورای عالی کار مقرر شد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را از میزان افزایش دستمزد در جلسه هفته آینده شورا ارائه دهند.

ابوالفضل فتح اللهی در گفتگو با مهر با اشاره به جزئیات نخستین جلسه شورای عالی کار با دستور کار تعیین حداقل دستمزد ۹۶ گفت: این جلسه عصر امروز با حضور نمایندگان دولتی، کارفرمایی و کارگری عضو شورای عالی کار آغاز شد و در ابتدای جلسه گزارش و نتایج اجمالی توافق شده شرکای اجتماعی در جلسه ستاد مزد به اعضا ارائه شد.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه در این جلسه گزارش، جداول و محاسبات ستاد مزد از گروه‌های هزینه‌ای معیشت خانوار ۳.۵ نفره به عنوان یک سبد معتبر از سوی اعضای شورا پذیرفته شد، گفت: در این جلسه دولت به کارفرمایان اعلام کرد تا پیشنهاد خود را مبنی بر میزان افزایش حداقل دستمزد ۹۶ اعلام کنند.

وی با بیان اینکه همچنین قرار شد گروه‌های کارگری پیشنهاد و انتظار خود را از میزان افزایش حداقل دستمزد ارائه دهند گفت: هر دو گروه کارفرمایی و کارگری باید در جلسه هفته آینده شورای عالی کار نرخ یا درصد پیشنهادی خود برای حداقل دستمزد سال آینده اعلام کنند.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود:در این جلسه همچنین پیشنهاد شد دولت به منظور جبران هزینه‌های تولید، تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی در اختیار کارفرمایان قرار دهد که این موضوع برای تایید دولت برسد.

این جلسه به ریاست سید حسن هفده تن مسئول اجرایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 96، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی در محل وزارت تعاو، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.


کد مطلب: 451433

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchxznkx23nmkd.tft2.html?451433

الف
  http://alef.ir