دولتی ها ، بخش خصوصی را در اقتصاد بازی نمی دهند

31 خرداد 1395 ساعت 16:23

http://tejaratnews.com/Pages/News-27982.aspxکد مطلب: 364638

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchxknx623n--d.tft2.html?364638

الف
  http://alef.ir