کاریکاتور/ببینید آمریکا با ترامپ چه کرد!

15 فروردين 1396 ساعت 6:00


در حاشیه ارائه طرح ترامپ به جای اوباما کر، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.


کد مطلب: 458733

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchx6nkx23nmqd.tft2.html?458733

الف
  http://alef.ir