ترکیب هیئت رئیسه شورای شهر تهران مشخص شد

28 مرداد 1396 ساعت 11:37


بهاره آروین، بهرام نژاد بهرام به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند.

به گزارش مهر، علی اعطا با ۲۱ رأی به عنوان سخنگوی شورای شهر تهران انتخاب شد.

همچنین  بهاره آروین و زهرا نژاد بهرام به عنوان منشی اول و دوم با ۲۱ رأی انتخاب شدند.

همچنین ابراهیم امینی با تمامی آرای منتخبان به عنوان نایب رئیس سال اول شورای پنجم انتخاب شد.

این انتخابات به صورت غیر رسمی و روز چهارشنبه با رسمی شدن جلسه شورای پنجم و با رأی گیری نهایی به عنوان ترتیب مسئول هیئت رئیسه انتخاب خواهند شد.


کد مطلب: 503273

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchqxnmx23nvid.tft2.html?503273

الف
  http://alef.ir