با انصاف و واقعی در مورد تورم قضاوت کنیم

بخش تعاملی الف - امیراسد حسینی

13 تير 1395 ساعت 9:24
احترما بر خود واجب دیدم در دفاع از دولت نسبت به مقاله چاپ شده در سایت شما با عنوان "چرا تورم تک رقمی شیرین نبود" چند سطری را نوشته و ارائه دهم تا شائبه های موجود در جامعه که توسط برخی از افرادی که اقتصاد کشور ما را همچنان استوار بر دلالی و افزایش قیمت های هر ماهه و هر ساله می خواهند و در واقع محل در آمد آن ها از همین تورم بی قاعده و نا فرمی که مردم را اذیت کرده است می آید نتوانند اوضاع را دوباره به وضعیت سابق برگردانند. و همچنین روشنگری در این خصوص کرده باشم.


البته نظرات نویسنده در خصوص جذاب نبودن کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ کاملا مغرضانه به نظر می رسد. دلایلی که همه ما میدانیم اما به دلایل سیاسی نمی خواهیم به زبان بیاوریم تا بتوانیم به دولتی که از ما نیست بتازیم به قرار زیر است.

- توجه به این نکته مهم که تولیدکنندگان ما سال ها است به تنبلی عادت کرده اند که تمام محصولاتشان را در داخل کشور بفروشند و خیلی سختشان است که کیفیت محصولاتشان را بهبود ببخشند و به دنبال صادرات باشند زیرا تا قبل از مهار تورم، مردم بیچاره ما همین محصولات را با همین کیفیت می خریدند.

- توقع مردم از برجام برای ایجاد فراوانی کالاها و کاهش قیمت ها بصورت ملموس در کوتاه مدت.

- افزایش شدید و بی رویه قیمت اقلامی مانند مسکن در یک دوره ۱.۵ ساله منتهی به بهار ۹۲ که قدرت خرید مردم را بشدت کاهش داده است.

- استقرار دراز مدت (تقریبا از بعد از جنگ) فرهنگی که می گوید " زمانی خرید کن که قیمت ها رو به بالا میروند!

-دست هایی که همه میشناسندشان! اما می گوییم "پشت پرده" مافیایی که در همه کالا و خدمات چندین سال است حضور دارند و هر ساله فربه تر می شوند و به غول های خطرناکی تبدیل شده اند که وضعیت موجود اصلا برایشان مطلوب نیست زیرا آن ها از تورم بیشترین سود را می برده اند و توقع دارند همچنان ببرند و هر ترفندی را به کمک دوستان سیاسیشان به کار میبرند تا این وضعیت را بشکنند.

همین ایناند که شعار شیطانی "هر چی گرون شد ، دیگه محاله ارزون بشه" رو از بعد از جنگ بشدت در جامعه رواج دادند. البته دولت و حکومت نباید از این زالو صفتان پست فطرت بترسد و قاطعانه به ریشه کنیشان بپردازد.


کد مطلب: 368779

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchq6nxw23n-qd.tft2.html?368779

الف
  http://alef.ir