آموزش نماز در مدارس دوره قاجار

15 شهريور 1396 ساعت 5:30


در تصویر زیر آموزش نماز در مدارس دوره قاجار را می‌بینید.


کد مطلب: 508773

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchq6nmx23nvqd.tft2.html?508773

الف
  http://alef.ir