ادعاهای تازه مقام سعودی درباره روابط ایران و قطر

11 تير 1396 ساعت 23:57


"عبدالله المعلمی " گفت: 4 کشور تحریم کننده قطر در صدد باقی نگاه داشتن قطر در جایگاه طبیعی خود بودند و برای پایان دادن حمایت هایش از تروریسم؛ چندین فرصت به این کشور دادند اما هیچ فایده ای نداشت.

به گزارش العالم، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل، با اشاره به بحران روبه افزایش قطر مدعی شد: دوحه ایران را به عنوان هم پیمان خود انتخاب کرده و 20 سال از گروه های تروریستی حمایت کرده است.

"عبدالله المعلمی " گفت: 4 کشور تحریم کننده قطر در صدد باقی نگاه داشتن قطر در جایگاه طبیعی خود بودند و برای پایان دادن  حمایت هایش از تروریسم؛ چندین فرصت به این کشور دادند اما هیچ فایده ای نداشت.

وی افزود: اظهارات محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر مبنی بر تمایل دوحه به ایجاد روابط محکم با ایران؛ تاکیدی بر وفاداری دولت قطر به ایران است. و از طرف دیگر سفرهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به قطر برای حمایت از این کشور جهت غلبه بر بحران با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی و نه بررسی بحران ایران است.

المعلمی ادعا کرد: تهران به دوحه به عنوان فرصتی برای مداخله بیشتر در جهان عرب و ایجاد بحران های بیشتر  نگاه می کند.این تحولات موجب شده  تا برخی  قطر را نسخه کوچکی از هم پیمان ایرانی خود بدانند.

"حمدان الشهری " نویسنده و پژوهشگر نیزدر گفت وگو با اسکای نیوزعربی به طرح مطالبی ساختگی و دستوری سعودی ها پرداخت و گفت: قطروایران برای تجزیه  خاورمیانه و کشورهای عربی و ایجاد هرج و مرج و آشوب با هم اشتراک دارند.

وی افزود : به نظر نمی رسد قطری ها به اندازه ای که درصدد  بین المللی کردن بحران خود و پناه بردن به ایران هستند برای برون رفت از این بحران تلاش کنند.
 


کد مطلب: 488479

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchq6nkw23n6kd.tft2.html?488479

الف
  http://alef.ir