چرايي حملات به رياست قوه قضاييه

بخش تعاملی الف - اشكان حيدري

22 آذر 1395 ساعت 8:12
هر كس ممكن است بنابر دليلي گذرش به محاكم قضايي و يا مراجع وابسته به قوه قضاييه همچون شوراهاي حل اختلاف و ادارات ثبت و..... بيفتد، و به احتمال زياد هم جهت انجام يكي از خدمات قضايي هزينه اي را به يكي از حسابهاي قوه قضاييه واريز نمايد. براي مثال حساب جهت پرداخت هزينه دادرسي يا درآمد جرايم ياحساب هاي بسيار ديگري كه جهت پرداخت هزينه هاي خدمات قضايي مردم افتتاح گرديده است كه امري طبيعي و در راستاي حقوق ملت و حاكميت است و كمتر پيش مي آيد مردم از پرداخت اين هزينه هاي جزيي ناراضي باشند و در آنسو نيز دستگاه عريض قوه قضاييه در قبال خدمت رساني به شهروندان هزينه اي معقول از ارباب رجوع خود دريافت مي كند.

تا اينجا همه چيز عادي است تا اينكه براي هدف قرار دادن اين دستگاه بحث حساب هاي قوه قضاييه مطرح مي گردد بحثي كه حقيقتا با توجه به عرايض پيش گفته و خدمات بسيار زياد دستگاه قضايي بسيار جالب و تعجب بر انگيز است.

ظاهرا با توجه به مواضع صريح و انقلابي آقاي آملي لاريجاني در دفاع از انقلاب و خصوصا ارزش هاي اصيل انقلاب بحث ورود به حساب هاي قوه و يا رياست آن مطرح گرديده است بحثي جالب كه شايد يك شهروند كم سن و سال نيز بداند براي طرح شكايت يا دادخواست و براي هزينه هاي مختلف تحميلي به قوه و دستگاه هاي مربوط بايد هزينه اندكي بپردازد. اين بار ما به حضرات اعلام ميداريم كه آقايان اين تذهبون؟

بازي با آبروي رياست قوه قضاييه كه حقيقتا در كشمكش هاي اخير مظلوم واقع شد به نفع چه كسي مي باشد؟ با مطرح كردن شبهاتي كه پاسخ آنرا همگان مي دانند به آبروي رياست مظلوم قوه قضاييه و كاركنان هميشه در معرض انتقاد دستگاه قضا تعرض نكنيم، شايد موضع گيري هاي رياست قوه قضاييه براي گروهي ناخوشايند است اما جواز حملات به اين انسان مظلوم و انقلابي را صادر نمي نمايد، كاش در نقد هم كمي جانب انصاف را رعايت كنيم.


کد مطلب: 423254

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchmxnkk23niid.tft2.html?423254

الف
  http://alef.ir