طوفان تهران را در نوردید

4 ارديبهشت 1396 ساعت 19:35

شهر تهران عصر امروز دوشنبه شاهد وزش باد شدید و طوفان بود. به گفته سازمان هواشناسی سرعت این طوفان تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت نیز می رسد.


http://media.mehrnews.com/d/2017/04/24/4/2440061.jpg
http://media.mehrnews.com/d/2017/04/24/4/2440064.jpg
http://media.mehrnews.com/d/2017/04/24/4/2440065.jpg
http://media.mehrnews.com/d/2017/04/24/4/2440066.jpg
http://media.mehrnews.com/d/2017/04/24/4/2440067.jpg
http://media.mehrnews.com/d/2017/04/24/4/2440070.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/04/13960204001882636286590542052146_76997_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/04/13960204001882636286590547989725_28166_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/04/13960204001882636286590570333440_24856_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/04/13960204001846636286580011871301_97623_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/04/13960204001846636286580016558547_80610_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/04/13960204001882636286590534864403_33154_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/04/13960204001882636286590586114761_55289_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/04/13960204001882636286590578302286_42290_PhotoT.jpg
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/02/04/13960204001882636286590555958581_95630_PhotoT.jpg
 


کد مطلب: 465555

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchmmnkm23n-md.tft2.html?465555

الف
  http://alef.ir