ساخت ماکت یک شهر با شن

17 تير 1396 ساعت 7:36

یک هنرمند اهل جمهوری چک، ماکت شنی شهر زادگاه خود را در سواحل پوسایدن کشور اسپانیا (Poseidon beach) درست کرده است.


 


کد مطلب: 490043

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchkvnkx23nwvd.tft2.html?490043

الف
  http://alef.ir