آخرین فیش حقوقی یک نماینده

25 خرداد 1396 ساعت 8:56

خبرگزاری میزان آخرین فیش حقوقی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم را که جمع حقوق و مزایای آن پنج میلیون و 380 هزار تومان است را منتشر کرده است.


 

فیش حقوقی نماینده مجلس


کد مطلب: 483087

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdch6xnkq23n6vd.tft2.html?483087

الف
  http://alef.ir