افزایش شرارت، سرقت و مشکلات سیاسی و صنفی بعد از وقایع ٨٨ در تهران

18 مرداد 1396 ساعت 10:24


فرمانده سابق انتظامی تهران بزرگ گفت: بعد از وقایع ٨٨ در تهران با افزایش شرارت و سرقت و دارای مشکلات سیاسی و صنفی مواجه بودیم.

به گزارش فارس، سردار حسین ساجدی نیا فرمانده سابق انتظامی تهران بزرگ که به تازگی به معاونت عملیات ناجا منصوب شده است، در مراسم تودیع خود، اظهار داشت: خداوند را شاکرم که ٩٠ ماه از بهترین دوران زندگی ام را در مجموعه فاتب باشم و امنیت مردم را در تهران فراهم کنیم.

وی افزود: امیدوارم خداوند این خدمات را بپذیرد.

ساجدی نیا با بیان اینکه ٩٠ ماه در فرمانده انتظامی تهران بزرگ حضور داشتم خاطرنشان کرد: یادش بخیر که در مراسم معارفه خودم در اواخر سال ٨٨ بودم که سردار شهید همدانی در آن مراسم حضور داشت.

وی گفت: مهمترین دغدغه من امنیت مردم بود، چه در امنیت عمومی و امنیت اجتماعی.

بعد از وقایع ٨٨ در تهران با افزایش شرارت و سرقت و دارای مشکلات سیاسی و صنفی مواجه بودیم.

وی ادامه داد: تهران ٩ میلیون جمعیت شناور و ٤ میلیون جمعیت ثابت است که بیش از ٨٠٠ کیلومتر وسعت تهران است.

ساجدی نیا در خصوص اقدامات گفت: فرماندهان را با موضوع حقوق شهروندی و بستن قرارداد با مراکز علمی بود. سپس بیش از ٣٦ دغدغه مردم را در خصوص امنیت برآورده کردیم و امنیت محله محور را برقرار کردیم.

وی با بیان اینکه گشت های ١١٠ را به ٧٠٠ مورد رساندیم گفت: خطوط ١١٠ را از ٣٦ خط به ٩٥ خط فعال رساندیم. گشت ها را از ١٥٠ به ٤٠٠ گشت در لحظه رساندیم.


کد مطلب: 500186

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdch6vnm-23nvzd.tft2.html?500186

الف
  http://alef.ir