بازگشت فوتبال به حلب پس از 5 سال

10 بهمن 1395 ساعت 12:10

آخرین مسابقه رسمی فوتبال در شهر حلب در سال 2011 برگزار شده بود.کد مطلب: 440183

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdch6vnkx23nkzd.tft2.html?440183

الف
  http://alef.ir