تحویل ۱۰۰ هزار شاخه گل رز برای طلاق

7 مهر 1395 ساعت 8:34


مردی باتحویل ۱۰۰ هزار شاخه گل به‌عنوان بخشی از مهریه عروس در دادگاه خانواده کرج، تصمیم گرفت بخشی از محکومیت خود را برطرف کند.

به گزارش ایران، این زن جوان مهریه‌اش را که ۱۲۴ هزار شاخه گل بود به اجرا گذاشته بود تا شوهرش را روانه زندان کند تا اینکه پدر داماد در دو خودروی وانت و مزدا، با خود ۱۰۰ هزار گل رز مقابل دادگاه خانواده کرج آورد تا درحضور نماینده اجرای احکام، تحویل زن داده شود.عروس از دادگاه درخواست مهلت کرده تا تحویل بقیه گل‌های رز به پس از انجام کارشناسی روی گل‌های دریافتی موکول شود.


کد مطلب: 396660

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdch--nxv23nw-d.tft2.html?396660

الف
  http://alef.ir