باهنر: دولت ۷۰۰ هزار میلیارد بدهکار است / بسیاری از بانک‎های کشور در تراز واقعی ورشکسته هستند

18 مرداد 1396 ساعت 11:09


تسنیم نوشت: دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه دولت ۷۰۰ هزار میلیارد بدهکار است، گفت: بسیاری از بانکهای کشور در تراز واقعی ورشکسته هستند.

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست جامعه اسلامی مدیران، اظهار داشت: ما در حال رسیدن به 40 سالگی جمهوری اسلامی هستیم و 40 سالگی در پختگی هر موجود معنای خاصی دارد و باید مرور جدی و منتقدانه به عملکردمان داشته باشیم.

وی افزود: اگر قرار باشد از عملکرد نظام دفاع کنیم ساعت‎ها می‌توان جلسه گذاشت و برای متخاصمین ساعت ها دفاع داریم که به رخشان بکشیم و مزیتهای غیرقابل انکار نظام را بربشماریم. با این حال باید دید کدام قطعات این پازل که قرار بود یک شمایل زیبا را به تصویر بکشد کامل نیست.

باهنر با بیان اینکه در پیروزی انقلاب نظام امنیتی و نظام سیاسی تغییر کرد، گفت: در این 2 بخش نظام مستقر شده و تثبیت شده و الهام بخش جهان اسلام است و می‌تواند الگو باشد اما در نظام اداری و برنامه و بودجه و حتی نظام اجتماعی غفلت داشتیم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه ساختار و تعریف منسجم از نظام اقتصادی حاکم نداریم، گفت: در سال 57 تا 94 نرخ رشد اقتصادی 3 درصد است و اگر رشد جمعیت هم در نظر بگیریم تقریباً مماس صفر می‌شود. تورم تا قبل انقلاب متوسطش تک رقمی بود اما بعد انقلاب متوسط تورم بالای 20 درصد بوده است و تورم 49 درصد هم تحمل کردیم.

وی افزود: بعد انقلاب نرخ بیکاری همواره 2 رقمی بوده و بعضا 30 درصد هم داشتیم. اصولا حکومتها در دنیا چه حکومتهای زورگو و چه دموکرات دغدغه‌های اصلیشان امنیت، رشد اقتصادی و انسانی، نرخ بیکاری و قیمتها است و می‌خواهند کارنامه مثبت ارائه دهند.

باهنر با بیان اینکه اولین نیاز هرانسانی امنیت است اما امنیت نعمت مجهول است و وقتی مطالبه می‌شود که ناامنی پدید آید، گفت: با این حال شاخص های اقتصادی همیشه توقع می‌شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به 40 سالگی انقلاب، اظهار داشت: امروز در مقابل دولت مشکلاتی داریم که ملموس است و برخی مشکلات هست که برخی اقشار حس می‌کنند و بعضی مسائل هم هست که مسئولان هم متوجه نمی شوند اما دیدبانانی هستند که آن را می بینند.

وی افزود: بسیاری از بانکهای کشور در تراز واقعی ورشکسته هستند. هزینه‌های دولت فقط ظرف سال 92 تا 96، دوبرابر شد و صدر در صد رشد داشت و به تعبیر طیب نیا دولت 700 هزار میلیارد بدهکار است و نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومان است که 60 درصد آن را دولت بدهکار است.

وی افزود: شرکت ملی نفت ایران تا 20 سال قبل هنگام اخذ قرارداد نه ضمانت دولت می خواستند نه بانک مرکزی و خودش ضمانت خودش بود اما امروز شرکت ملی نفت 50 هزار میلیارد دلار بدهکار است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه ژاپن تمام پرسنل حکومتی و اداری اش 800 هزار نفر است اما برای ما تقریبا 5 میلیون نفر است، گفت: نظام بوروکراسی ما بدتر شده است و متاسفانه بسیاری از بنگاه‌های ما مزیت منفی دارند. نعمت زاده گفته بنگاه‌های ما سرمایه در گردش ندارند اما اگر کالایی مشتری داشته باشد نیازی به سرمایه در گردش ندارد. اگر سرمایه در گردش هم بدهیم کالا تولید می‌کنند و به انبار می رود. 400 هزار میلیارد تومان هزینه پروژه‌های نیمه تمام دولت است.

باهنر گفت: متاسفانه در عمل لوازم اقتصاد مقاومتی رعایت نمی‌شود و ظرف این 12 سال عقب تر از چشم انداز 1404 حرکت کردیم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه باید دو مجلسی بشویم، گفت: مجلسی نیاز داریم که حافظ منافع ملی باشد. در نظام جمهوری اسلامی تنها مسئولی که احترام سلف خود را نگه داشت مقام معظم رهبری است و متاسفانه مسئولان به نفر قبل خود احترام نمی گذارند.


کد مطلب: 500202

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgzz9nxak9zx4.rpra.html?500202

الف
  http://alef.ir