تصویر توئیت نخست وزیر هند به زبان فارسی در بدو ورود به ایران

2 خرداد 1395 ساعت 21:35

این تصویر توئیت نارندرا مودی نخست وزیر هند به زبان فارسی است که در بدو ورود به ایران پست شده است. نارندرا مودی اولین مقام بلند پایه هند است که در چهارده سال گذشته پای به ایران می گذارد.
کد مطلب: 355493

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgyn9wwak9nt4.rpra.html?355493

الف
  http://alef.ir