پنتاگون: شبکه حقانی و طالبان در پاکستان پناهگاه دارند

31 خرداد 1396 ساعت 15:25


وزارت دفاع آمریکا مدعی شد طالبان و شبکه حقانی از پناهگاه‌های امن در پاکستان استفاده می‌کنند.

به گزارش فارس، وزارت دفاع آمریکا در گزارش‌های جدیدی اذعان دارد که طالبان و شبکه حقانی از پناهگاه‌های امن در پاکستان استفاده می‌کنند.

افغانستان، پیش از این نیز پاکستان را به فراهم کردن پناهگاه‌های امن به گروه‌های ضد دولت افغانستان به ویژه طالبان و شبکه حقانی متهم اما پاکستان همواره آن را رد و از افغانستان خواسته است این اتهام را خاتمه دهد.

مقامات افغان در داخل و خارج این کشور در این اواخر پاکستان را به فراهم کردن پناهگاه‌های امن به نیروهای مخالف مسلح ضد دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی متهم کرده‌اند.

«حمد الله محب»، سفیر افغانستان در واشنگتن در  دیدار با همتای پاکستانی خود گفت که تنها افغانستان، پاکستان را به حمایت از گروه‌های ملامت نمی‌کند سایر کشورها نیز همین نظر را دارند.


کد مطلب: 485291

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgyn9tqak97x4.rpra.html?485291

الف
  http://alef.ir