دیدار سردار سلیمانی با خانواده شهید علیرضا توسلی (ابوحامد)

12 مرداد 1395 ساعت 13:17


http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111538396408265864.jpg

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111538397508265864.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111538398288265864.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111538399538265864.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111538401878265864.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111538403598265864.jpg


کد مطلب: 377930

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgwu9wzak9uy4.rpra.html?377930

الف
  http://alef.ir