جزئیاتی از صورت‌های مالی یک بانک بزرگ بورسی/ شناسایی 15 میلیارد تومان سود به بهای تخریب ساختار مالی

5 خرداد 1396 ساعت 14:50


فارس نوشت: بانک ملت در صورت‌های مالی 6 ماهه اول سال 95، با در نظر نگرفتن هزینه اکچوئری و عدم احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، 15 میلیارد و 90 میلیون تومان سود شناسایی کرد.

 
در صورت مالی حسابرسی شده 6 ماهه بانک ملت جدیدترین تصویر از وضعیت این بانک تا حدودی به تصویر کشیده شده است.

در بخش صورت سود و زیان، میزان سود حاصله از تسهیلات اعطایی با 5 درصد افزایش 6 هزار و 241 میلیارد تومان بوده و سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری با 86 درصد رشد 1490 میلیارد تومان درج شده است.

رشد اندک 5 درصدی سود به دست آمده از تسهیلات در برابر رشد 33 درصدی سود سپرده پرداختی بانک به سپرده‌های سرمایه‌گذاری نکته قابل تاملی است که در صورت مالی قابل مشاهده است. در واقع بانک ملت در 6 ماهه اول سال گذشته 33 درصد بیشتر سود سپرده پرداخت کرده اما سودی که از تسهیلات به دست آورده تنها 5 درصد افزایش داشته است.

بانک ملت در 6 ماهه اول سال گذشته 8 هزار و 183 میلیارد و 29 میلیون و 500 هزار تومان سود علی الحساب پرداخت کرده و تفاوت آن با سود قطعی درج شده صفر در نظر گرفته شده است در حالی که سهم بانک از درآمدهای مشاع (سود تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها پس از کسر سود سپرده) منفی 451 میلیارد تومان است.

همچنین جمع درآمدهای غیرمشاع بانک 3 هزار و 3 میلیارد تومان است که کاهش 5 درصدی نسبت به 6 ماهه سال 94 نشان می دهد. جمع درآمدهای بانک ملت در دوره بررسی شده 2552 میلیارد تومان بوده است. درآمدهای بانک ملت 32 درصد نسبت به 6 ماهه اول سال 94 کاهش یافته است.

در بخش هزینه‌ها هزینه اکچوئری و مطالبات مشکوک الوصول به درستی در نظر گرفته نشده است. به طوری که فقط 159 میلیون تومان بابت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول دیده شده و به سرفصل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اضافه شده است.

همچنین برای هزینه اکچوئری هم رقم جدیدی در نظر گرفته نشده است. 

حسابرس در بند 3 یادداشت های خود در مقدمه صورت های مالی نسبت به در نظر نگرفتن ذخیره بابت اکچوئری سال های 90 تا 94 و 6 ماهه 95 تذکر داده است.

در این بند آمده است: «به موجب ماده 29 اساسنامه صندوق بازنشستگی و از کار افتادگی کارکنان بانک‌ها، ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق باید هر 3 سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و تعهد هر بانک عضو آن از بابت کسری منابع صندوق پس از تأیید مجمع عمومی صندوق، توسط بانک مربوط تأمین گردد.

در این ارتباط مبلغ 099ر14 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور و مبلغ 700ر3 میلیارد‌ریال آن پرداخت‌شده لکن جهت سالهای 1390 الی 1394 و دوره مالی 6 ماهه مورد گزارش، ذخیره‌ای در حساب‌ها منعکس نشده است. شایان ذکر است تعهدات اکچوئری محاسبه شده براساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 14/4/1393 توسط کارشناسان هیات امنای صندوق که به اطلاع اعضای هیات امنای صندوق نیز رسیده، به‌مراتب بیش از ذخیره موجود در حساب‌ها می باشد.»

همانطور که گفته شده بانک فقط 159 میلیون تومان برای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در 6 ماهه سال 95 در نظر گرفته است. این عدم درج ذخیره به دلیل تبدیل 10 هزار و 852 میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی غیرجاری است که بانک مجددا آن را استمهال و با تقسیط آنها به طبقه جاری منتقل کرده است. به عبارت دیگر مطالبات غیرجاری به تسهیلات جدید تبدیل شده و این مبلغ فعلا در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار نمی گیرد و نیازی به تعیین ذخیره برای آنها نیست.

در بند حسابرس آمده است: « بشرح مندرج در یادداشت های توضیحی 9 و 10 در دوره مورد گزارش، بخشی از بدهی‌های غیرجاری مشتریان به مبلغ 529ر108 میلیارد ریال (سال قبل 607ر82 میلیارد ریال) با شرایطی جدید، استمهال و با تقسیط آنها، به طبقه جاری منتقل گردیده است.

بررسی‌های به عمل آمده از اقلام استمهالی حاکی از عدم وصول بخشی از آنها در سررسید می‌باشد. بعلاوه مفاد بخشنامه‌های مب2823 مورخ 5/12/1385،21270/91 مورخ31/1/1391 و 337180/93 مورخ 14/12/1393 بانک ‏مرکزی‏ جمهوری اسلامی ایران درخصوص تفکیک و طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و عدم برگشت ذخیره تسهیلات استمهالی و احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول لازم ، بطور کامل رعایت نگردیده است.

شایان ذکر است طی دوره مورد گزارش مبلغ 500ر9 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول برای برخی اشخاص بدون در نظر گرفتن شاخص‌های لازم در حساب‌ها منظور گردیده، لکن اقلام مذکور کماکان در طبقه‌ جاری طبقه‌بندی می‌گردد. با توجه به مطالب فوق، در رعایت مفاد بخشنامه‌های مذکور و استانداردهای حسابداری، هر چند تعدیل حسابها از این بابت ضروری است، لیکن تعیین میزان دقیق آن برای این سازمان میسر نمی‌باشد.»

 این توضیحات بیان‌گر آن است که بانک ملت برای عدم درج زیان در صورت مالی 6 ماهه سال 95، برخی هزینه‌ها را در نظر نگرفته است و در صورتی که فقط هزینه اکچوئری به درستی درج می‌شد، سود 15 میلیارد تومانی بانک به زیان چند صد میلیارد تومانی تغییر می کرد.
 
عنوان 6 ماهه اول 95 درصد تغییر
جمع درآمدهای مشاع 7،731 14+
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی 6،241 5+
سود حاصل از سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها 1،490 86+
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 8،183 33+
سهم سود سپرده گذاران 8،183 33+
سهم بانک از درآمدهای مشاع 451- _
جمع درآمدهای غیرمشاع 3،003 5-
جمع درآمدها (مشاع و غیرمشاع) 2،552 32-
هزینه های اجرایی 1،691 6+
هزینه مطالبات مشکوک الوصول 0 _
جمع هزینه ها 2،536 5-
سود خالص 15 98-
زیان انباشته 201 _
سود هر سهم 3 ریال _
سرمایه 5،000 4،000


کد مطلب: 476039

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgw39tyak9uz4.rpra.html?476039

الف
  http://alef.ir