کاهش بودجه دفاعی کشور در سالگرد برجام

24 تير 1395 ساعت 9:47


در برنامه تیتر امشب لایحه اصلاح بودجه ۹۵ با حضور پورابراهیمی و حسن سلیمانی نمایندگان مجلس بررسی شد.

به گزارش شبکه خبر، پورابراهیمی نماینده مجلس معتقد است حذف تبصره ۲۲ از لایحه بودجه که به حذف بودجه نظامی می انجامد درست نیست و دولت باید درباره وصول و هزینه ی ۱/۷ میلیارد دلار از محل دعاوی حقوقی بین المللی توضیح دهد.

پورابراهیمی به عنوان مخالف حذف تبصره ۲۲ از لایحه بودجه ۹۵ گفت: در سال ۹۴، یک و هفت دهم میلیارد دلار از محل دعاوی حقوقی بین المللی دریافت شده است واین منابع در اختیار دولت و بانک مرکزی بود. در آنجا بحث این بود که این بودجه در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد و از جهت اهمیت موضوع دفاعی عددی به سرجمع منابع بودجه اضافه شد. سرجمع منابع را در نظر گرفتیم که تصویب کنیم. این موضوع تصویب شد اما دولت در سالگرد برجام پنج هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی را حذف کرد که این کار پیامد منفی خواهد داشت.

پور ابراهیمی افزود: ما در پایان سال می توانیم اعداد و ارقام را از جهت کسر بودجه یا بدست اوردن آن ارائه کنیم. الان لازم نبود بودجه نظامی حذف شود.

سلیمانی دیگر نماینده مجلس نیز گفت: باید درمورد تبصره ۲۲ بررسی شود و بودجه دفاعی به واقعیت ها که امکان وصول و ومحقق شدن داشته باشد متصل باشد و نباید به منابع خارجی متکی بود.

سلیمانی نماینده مجلس در بخش دیگری از برنامه گفت: طرح یا لایحه مجموعه سیاست اندیشی است که دولت ارائه می کند و مجلس باید رای نهایی را بدهد . مجلس ارزیابی می کند و درباره صحت و سقم لایحه تصمیم گیری می کند. در تبصره ۲۲ باید تصمیم گیری شود. لایحه می گوید بانک مرزی کلیه وجوه مسترد شده در مجامع بین المللی درقبل و بعد از انقلاب که دریافت کرده را واریز کند. لایحه نمی گوید وجوهی که وصول شده است. عددی می گذاریم که باید وصول شود واگر فرض بر وصول شدن باشد که این حکم نبوده است. ما باید امر دفاعی خود را به امر واقعی و به واقعیت ها متصل کنیم پس اگر امری محقق نمی شود وامکان محقق شدن ندارد نباید اصرار کرد.

پورابراهیمی گفت: ما به استناد منابعی که کارشناسی کرده ایم در کمیسیون تلفیق، گفته ایم که آنجا برای ۱/۷ میلیارد دلار دولت منابعی برای هزینه نداشت و ما با دولت این را مطرح کردیم که اگر دولت هم منابعی داشته اصلا حق استفاده نداشته است. وی افزود: در سرجمع منابع دولت را افزایش دادیم و در پایان سال می توان کسری ها را مشخص کرد که حوزه دفاعی چون اهمیت دارد پس نباید در حال حاضر این بودجه را حذف کرد. وی افزود: در گزارش کارشناسی ۹۴ هیچگونه امکان خرج کرد ۱/۷ میلیارد دلار را نداشته و اگر دولت خرج کرده باشد خلاف است.

سلیمانی گفت: حکم شما معادل مبلغ واریزی است که هزینه می شود اگر واریز نشده چگونه می توان از سرجمع هزینه کردپس باید مبلغ باشد و محقق شود بعد هزینه کرد. وی افزود: با امر قطعی مورد نیاز باید با قاطعیت برخورد کرد. احکام بودجه برای اداره مملکت بیان میشود پس پیش بینی درست نیست. باید قدرت دفاعی مملکت بر اساس پایه مالی خودمان باشد و نباید به امید منابع خارجی بود. سلیمانی گفت: مبلغ ۱/۷ میلیارد دلار مبلغ وصولی سال ۹۴ است و الان سال ۹۵ هستیم و بودجه امسال مطرح است.

پور ابراهیمی درباره حذف کارت سوخت و هدفمندی یارانه ها نیز گفت: در دولت قبل به قانون پرداخت یارانه برای آزادسازی حامل های انرژی عمل نشد و در دولت فعلی هم به د رستی عمل نشده است. ما در زمان بررسی بودجه گفتیم بخشی از یارانه پردرآمد ها باید حذف شود و در تولید و شغل هزینه شود واگر کسی انجام نداد مجازات لازم خواهد بود. در کمیسیون تلفیق هم وزرای دولت حضور داشتند و موافقت کردند اما دولت ضمانت را حذف کرده است یعنی انجام بشود یا نشود مانند دولت قبل خواهد بود که عمل نکردن به اصل مطلب است.

در بحث کارت سوخت نیز گفته ایم که قیمت افزایش نمی یابد اما دولت می تواند عددی برای هربخش و خودرو تعیین کند . مجلس تصمیم گرفت تفاوت را از میانگین مصرف سالانه به ازای زیست محیطی پرداخت کند که این دونرخی شدن بنزین نخواهد بود بلکه مصرف درست را پیش بینی کرده ایم.

سلیمانی نیز گفت: از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره ( تبصره ۱۴) تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. اما باید گفت گه بنده با جرم زایی مخالفم بلکه باید ضمانت اجرای کیفکری را به غیر کیفری تبدیل کرد.

وی درباره دو نرخی و تک نرخی شدن بنزین نیز گفت: پیش بینی ما این است که سوخت باید تک نرخی شود. اساس قیمت تمام شده است پس نباید خلاف قانون عمل شود.


کد مطلب: 372179

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgux9wyak9uq4.rpra.html?372179

الف
  http://alef.ir