فرود اضطراری پرواز مشهد_بیروت ایران ایر

9 مرداد 1396 ساعت 23:16


مدیر روابط عمومی فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: وخامت حال خانم میانسالی در ابتدا پرواز سبب آن می شود که هواپیما در فرودگاه امام خمینی(ره) بنشیند.

علی کاشانی در گفت و گو با میزان، در خصوص فرود اضطراری پرواز مشهد_بیروت ایران ایر هواپیمایی ایرباس 320 با شماره پرواز 663 گفت: وخامت حال خانم میانسالی در ابتدا پرواز سبب آن می شود که هواپیما در فرودگاه امام خمینی(ره) بنشیند و با معاینه تیم پزشکی این فرودگاه تصمیم به جلوگیری از ادامه پرواز این شخص گرفته می شود.

وی افزود:این خانم میانسال پس از تشخیص به بیمارستان اعزام می شود و هواپیما ساعت 21 و 44 دقیقه مجددا به مقصد بیروت پرواز کرد.


کد مطلب: 497414

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgqu9ttak9yt4.rpra.html?497414

الف
  http://alef.ir