توضیحات ابتکار درباره مطلب نیچر و یافته‏های پروژه دژاوو [نامه ابتکار به گارنز و توضیحات تکمیلی]

18 مهر 1387 ساعت 21:26


به دنبال انتشار گزارشی در نشریه نیچر، معصومه ابتکار در مورد مطلب این نشریه و  یافته‏های پروژه دژاووی دانشگاه تکزاس توضیحاتی را ارایه کرد.

به گزارش "الف"، نشریه علمی نیچر در مطلبی که امروز پنجشنبه 9 اکتبر (نسخه آنلاین، 8 اکتبر) منتشر کرد، از پروژ‏ه‏ ای خبر داد که در آن محققان دانشگاه تکزاس در مرکز پزشکی ساوتوسترن، برای پیداکردن مقالات مشکوک به سرقت علمی فعالیت می‏کنند.  بنابراین گزارش، نام چندین ایرانی نیز در دیتابیس مقالات مشکوک به سرقت علمی دانشگاه تکزاس واقع در دالاس ایالات متحده به چشم می‏خورد .
   این پروژه که بر اساس نرم افزار مطابقت متن  eTBLAST شکل گرفته و "دژاوو" نام دارد، با بررسی تطبیقی متون مقالات منتشره در نشریات علمی، مقالات مشکوک به سرقت علمی را تشخیص می‏دهد.  نیچر افزوده است که بسیاری از مقالاتی که در این دیتابیس قرار دارند از کشورهای غیر انگلیسی زبان هستند و این احتمال وجود دارد که ارسال کنندگان صرفا برای سلیس کردن متن از الگوهای متنی مقالات مشابه استفاده کرده باشند.
 بنابریافته‏های این پروژه، نام چندین ایرانی در فهرست مقالات مشکوک به سرقت علمی دیده می‏شود که مقاله خانم معصومه ابتکار نیز جزو این مقالات قرار دارد.

در توضیحات درج شده در ذیل این مقاله، عنوان شده است که 85 درصد متن مورد بررسی از مقاله مذکور در مقالات دیگر یافت شده است.
 تصویر مقایسه بخش چکیده دو مقاله
 دکتر دونالد لئونگ، سردبیر ژورنال آلرژی و ایمونولوژی کلینیکی در مورد این مقاله اعلام کرده است:

"ما این موضوع را به ناشرمان - السیویر - اعلام  خواهیم کرد تا آنها به کمک دبیران ژورنال، تحقیقات بیشتری در این مورد به عمل آورند".
  یکی از نزدیکان خانم ابتکار در گفتگوی تلفنی با وی که هم اکنون برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در اسپانیا به سر می برد، توضیحات زیر را به نقل از وی برای انتشار در الف ارایه کرد.

خانم ابتکار در مورد مطلب نشریه نیچر و بررسی پایگاه دژاوو اظهار داشت: موضوع مورد اشاره را وی دو روز پیش مشاهده و توضیحات لازم را برای نشریه منتشر کننده ارسال کرده‏ است.

به گفته خانم ابتکار، مقاله مورد بررسی حاصل کار ایشان با یکی از دانشجویان بوده است.  وی با تاکید بر اینکه این مقاله دارای چندین منبع بوده است، افزود: منابع و ماخذ استفاده شده در انتهای مقاله ضمیمه شده است، اما به دلیل دانشجویی بودن مقاله، تعداد معدودی از مراجع اشتباها از قلم افتاده است.
  گفتنیست، در مقاله مورد اشاره، نام خانم ابتکار درج شده است و بررسی مذکور نیز، بر اساس همین نام صورت گرفته است.  الف آماده انتشار توضیحات سایر افراد نامبرده شده در این پروژه است.  ***  خانم ابتکار در پی اظهارات آقای گارنر مبنی بر تقلیدی بودن مقاله، پاسخی را برای وی فرستاد که متن آن در الف نیز منتشر می‏شود.

Dear Professor Garner

In reference to your  query  and your article in Nature magazine and citing my article : Air Pollution Induced Asthma and Alterations in Cytokine Patterns,IJAAI,5:2,2006 , initially I would like to thank you for your efforts in promoting ethical standards for scientific publications. As I mentioned in my reply to both journals and the authors two or three paragraphs and a table have been taken from the  Riedl article without  due reference to the authors which is a clear mistake and I have apologized indicating that since I was working with a student I had no way to find out he had used some of the text from other places directly. However, with regards to the other questions and the way you have introduced the whole article as a duplication I have the following questions and I hope you will take the time to respond.

    * 1. This article was a review article I had done with the assistance of a student. I had presented several seminars on the topic and was invited by the Journal to present a review. I have done original research work on cytokines and I have published several articles and I have a long history of working on environmental matters in Iran. Therefore the review was made on the basis of my experience and the emergence of a new perspective on the integral role of cytokines which I had come to studying many works .
    * 2. You have claimed this is a duplication. Is there any review published before my article dealing with air pollution and alterations in cytokine patterns, was the idea relatively new for a review or was the approach also a duplication as you put it? Is it important when providing a novel approach on a scientific subject taking a holistic view of different works into account?

Does the Riedl article which you have so directly implied that I have duplicated provide any oversight on the various pollutants which I have referred to (NOx, Sox, Ozone and PM) or does the Riedl article only deal with Diesel Exhaust Particles.

    * 3. You have indicated in your post on dejavu and in the list on Nature that 85% of this work is duplicated. You have later said that 5 articles were only referred to. Even if we take what you claim to be correct 85/5 is about 17% of the work is referred to each article. So 85% is not a correct generalization for this work. But there is more to this.
    * 4. Professor Garner have you taken the time to take a closer look into the references and see that many of the phrases used in the Riedl article are also used in those references, and have you taken a closer look to see that in my work I have actually referred to 76 references to different degrees but that some of the wording may also be similar to the Riedl and the 4 other articles to which you are referring to . You may take the time and find the exact phrases in the 76 references if you wish.
    * 5. Professor Garner is there any guideline preventing the writer of a review article from using text and phrases which are totally conveying sheer information with a similar wording while making proper reference?
    * 6. Why have you not mentioned that many of the phrases used are modified to fit the work and the direction of the subject we intended to cover? Are the references made to work in Iran also a duplication?
    * 7. Our work provides an analysis of the Cytokine patterns , signaling mechanisms and the alterations and possible consequences for asthma and other immunological disorder due to air pollution is this also a duplication?
    * 8. Professor Garner, have I claimed anywhere in this text that the work done by Professor Reidl or other researcher is my original work ?Or have I indicated that this is only a review of the current research works. Or have I only tried to provide a new direction for understanding cytokine changes for a range of pollutants?
    * 9. Professor Garner you have put my name and my work on the internet as a case of plagiarism before giving me or the Journal the right to explain and without considering for a moment that your software eblast however advanced, may not be able to see beyond the first set of similar references in a text. Is the software able to distinguish between reviews and what is claimed to be original work? Can this software really analyze what is happening when information is gathered, when a certain direction and approach is followed and the best wording to convey that information is applied.
    * 10. I do not have the luxury to have access to your software but if you do this type of survey on review articles you will see that they are 100% made of references from other works some of which is repeated in several references each time.
    * 11. The title used in the Nature article is referring to 100% duplications and you then have provided an explanation and included a list with my name in that article. Is this in line with ethical standards? Is my work a 100%duplication and can the word duplication be used in such cases at all?

Professor Garner your work was an eye opener to me . I have apologized for my shortcomings and mistakes . I will take more care in writing my articles and preparing my manuscripts and I will remain thankful to you for this .

 However considering the above do you not think that you have made a normative judgment about my work without giving me the chance to respond and you have put your claims on the internet for a wide audience to see without access to my defense.

Professor Garner, as a researcher in ethics in science, do you not think you have gone to far in your generalizations and judgments at least in the case of my work.  Who has given you the authority to go this far ? Making judgments ,  particularly in cases which are a bit more complex than the total duplication or plagiarism you are pursuing is a bit more difficult and challenging don't you think so?

Professor, I  have apologized for my shortcomings,  but are you prepared to apologize and recognize that you have also gone too far in condemning people and smearing their reputation before they have a chance to respond?

Sincerely yours ,

Massoumeh Ebtekar, Ph. D.
Associate Professor,
Immunology Department,
Tarbiat Modares University
 

جناب آقای دکتر گارنر

استاد مرکز پزشکی دالاس

با اشاره به پرسش و مقاله شما در مجله نیچر و اشاره به مقاله مروری اینجانب تحت عنوان «آلودگی هوا سبب ایجاد آسم و تغییرات در الگوی سایتوکاین ها» که در سال 2006(IJAAI,5;2,2006)  به چاپ رسید، ابتدا مایلم از تلاش شما برای پیشبرد استانداردهای اخلاقی در انتشارات علمی تشکر کنم. همان طور که قبلا در پاسخ به دو ژورنال و مولفین اعلام کردم دو یا سه پاراگراف و یک جدول از مقاله رایدل بدون ذکر منابع درج شده که این یک اشتباه بوده و از بابت آن عذرخواهی کردم؛ با ذکر این نکته که آن زمان با یک دانشجو کار می کردم و نمی دانستم برخی از بخش های متن را به طور مستقیم استفاده کرده است. لیکن در ارتباط با سایر سوالات و اینکه کل مقاله را تقلیدی مطرح کرده اید، پرسش هایی دارم که امیدوارم فرصت کافی برای پاسخ به آنها داشته باشید.

یک - این مقاله مروری بوده و با همکاری یک دانشجو انجام شد. قبلا چندین سمینار درباره این موضوع داشتم و ژورنال از من دعوت کرد مقاله ای مروری در این باره ارایه دهم. در خصوص سایتوکاین ها شخصا کار تحقیقاتی داشته، چندین مقاله منتشر کرده و تاریخچه طولانی خدمت در زمینه محیط زیست را در ایران دارم. این مطالعه مروری براساس تجربه و بروز یک دیدگاه جدید در خصوص نقش محوری سایتوکاین ها بود که در مطالعات مختلف به آن رسیده بودم.

دو-  شما مدعی شده اید که این مقاله یک کار تقلیدی است. آیا مطالعه مروری قبل از مقاله من در خصوص آلودگی هوا و تغییرات الگوهای سایتوکاینی منتشر شده است؟ آیا این ایده برای مقاله مروری جدید بوده و یا براساس ادعای شما تقلیدی به حساب می آید؟ آیا اگر یک نگرش جدید روی موضوعی علمی با در نظر گرفتن کارهای مطالعاتی مختلف دنبال شود از نظر شما دارای ارزش است یا خیر؟ آیا مقاله رایدل که مدعی شده اید از آن تقلید شده اشاره به آلاینده هایی که من در مقاله ام آورده ام  (NOx, Sox, Ozone and PM)دارد یا اینکه مقاله رایدل فقط به ذرات دیزل اشاره دارد؟

سه- شما در پست خود در سایت dejavu و در لیست مجله نیچر مدعی شده اید 85% اینکار تکرار است و بعد گفته اید به 5 مقاله اشاره شده است. حتی اگر ادعای شما را قبول کنیم 17% از کار به هر کدام از این مقالات اشاره داشته، بنابراین 85% تکرار یک مقاله صحیح نیست. ولی باز هم بشنوید.

چهار- جناب استاد گارنر، آیا با دقت بیشتری به منابع پرداخته اید؟ و آیا دیده اید که بسیاری از جملات رایدل در آن مقاله نیز به کار رفته و آیا متوجه شده اید که به 76 منبع به درجات مختلف اشاره کرده ام؟ لیکن جمله بندی ها ممکن است به مقاله رایدل و 4 مقاله دیگری که شما اشاره می کنید شباهت داشته باشد؟ می توانید بیشتر وقت صرف کنید واین جملات را در 76 منبع بیابید.

پنج - جناب آقای گارنر، آیا هیچ دستورالعملی هست که نویسنده یک مقاله مروری را از استفاده از جملات و متنی که اطلاعات را منتقل می کند با جمله پردازی مشابه واشاره به مراجع صحیح، در یک مقاله مروری بازدارد؟

شش - شما چرا به جملات زیادی که تصحیح و پرداخته شده تا با کار و جهت گیری آن همخوانی داشته باشد اشاره نکرده اید؟ آیا اشاراتی که به کارهای انجام شده در ایران داشته ایم نیز تقلید محسوب می شود؟

هفت- کار ما تحلیلی از الگوهای سایتوکاینی، مکانیزم های انتقال پیام، تغییرات آنها و عوارض آن برای آسم و بیماری های دیگر در آلودگی هواست. آیا این جهت گیری هم تقلید است؟

هشت- جناب پروفسور گارنر، آیا من جایی دراین متن مدعی شده ام که کار پروفسور رایدل یا محققین دیگرکار شخصی من بوده است یا اینکه برعکس بارها اشاره کرده ام این یک مطالعه مروری از تحقیقات معاصر است و من فقط سعی کرده ام تغییرات سایتوکاینی را در زمینه آلاینده ها بیان کنم تا درک جدیدی در این زمینه حاصل شود؟

نه- جناب استاد گارنر، شما نام من و کار مرا به عنوان یک مورد تقلب روی اینترنت گذاشتید قبل از آنکه این فرصت را به من یا ژورنال بدهید که توضیح دهیم و بدون آنکه برای لحظه ای در نظر بگیرید این نرم افزار  eblast هر قدر پیشرفته باشد شاید نتواند بیشتر از اولین سری شباهت منابع را در یک متن ببیند. آیا این نرم افزار می تواند تفاوتی بین یک مطالعه مروری و کارهای تحقیقاتی اصل قایل شود؟ آیا واقعا این نرم افزار می تواند تحلیل کند که جمع آوری اطلاعات چگونه صورت گرفته و یک جهت گیری خاص چگونه دنبال شده وبهترین جمله بندی ها چگونه به دست آمده است؟

ده- من امکان دسترسی به نرم افزار شما را ندارم ولی اگر این نوع مطالعه را روی مقالات مروری انجام دهید متوجه می شوید که بسیاری از آنها 100% از منابع دیگر به وجود آمده و شاید بارها آن جملات در منابع دیگر استفاده شده باشد.

یازده- تیتری که شما در مقاله نیچر به کار برده اید به تقلیدی 100% اشاره دارد و بعد لیستی را با نام من در آن مقاله آورده اید. آیا واقعا این با استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد؟ آیا مقاله من یک تقلید 100% بوده و آیا اصلا می شود این کلمه را در این گونه موارد به کار برد؟

جناب دکتر گارنر، کار شما برای من آگاه کننده بود و من به خاطرکوتاهی عذرخواهی کرده ام و پس از این در تهیه مطالب علمی دقت بیشتری خواهم کرد و از شما نیز ممنونم ولی با توجه به موارد بالا آیا فکر نمی کنید قضاوتی ارزشی را در مورد من انجام دادید بدون اینکه فرصت پاسخ و دفاع به من داده باشید و ادعاهای خود را روی اینترنت برای طیف وسیعی از ببیندگان گذاشتید در حالی که امکان پاسخ گویی من نبوده است؟

آقای گارنر، به عنوان یک محقق در اخلاقیات و علوم آیا فکر نمی کنید در تعمیم برخی قضاوت ها در مورد کار من زیاده روی کردید؟ و چه کسی به شما چنین اختیاری برای این قضاوت داده است؟ قضاوت مخصوصا در مواردی که پیچیده تر از تقلید و تقلب 100% است، دشوارتر و چالشی خواهد بود، آیا این گونه فکر نمی کنید؟

جناب پروفسور

من برای کوتاهی ام عذرخواهی کرده ام ولی آیا شما برای پذیرفتن اینکه در محکوم کردن و تخریب افراد قبل از اینکه فرصت دفاع و روشنگری داشته باشند آمادگی عذرخواهی دارید؟

با تشکر و آرزوی موفقیت

معصومه ابتکار
دانشیار گروه ایمونولوژی دانشگاه تربیت مدرس

در مورد همکاری دانشجویم در این مقاله نیز یادآور می شوم وی تنها در جمع آوری و تایپ مطالب با من همکاری داشته و تحقیقات کار بر عهده او نبوده و روال متداولی بوده و کسی در این زمینه ادعایی هم نداشته است.
   


کد مطلب: 32958

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcg7y9w.ak9xn4prra.html?32958

الف
  http://alef.ir