چرا ایرانی‌ها بیشتر می‌میرند؟

21 تير 1395 ساعت 13:57


معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در کشور سکته قلبی نخستین علت مرگ و میر است، به حضور ۲۰۲۰ متخصص قلب در مناطق محروم اشاره کرد و گفت: توانمندسازی جامعه در زمینه این بیماری‌ها و بهبود پوشش خدمات پیشگیری و درمان این بیماری‌ از اهداف ما است.

به گزارش تسنیم، محمد آقاجانی - معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ وضعیت مرگ و میرها تفاوت عمده ای نسبت به قبل داشته است و مرگ و میرها در ایران از ۴۰ سال اول زندگی به ۴۰ سال دوم منتقل شده است که نشان دهنده این است که در پیشگیری از مرگ‌های زودرس موفق عمل کردیم، اظهار داشت: بیش از سه چهارم مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی در کشورهای با درآمد پایین یا متوسط رخ می‌دهد و ۵۴ درصد از مرگ و میرهای منطقه مدیترانه شرقی مربوط به بیماری‌های غیر واگیر است.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در کشور سکته قلبی با میزان ۱۳.۷ درصد نخستین علت مرگ و میر است، افزود: بیماری‌های مغزی با ۹،۳۳ درصد و حوادث ترافیکی با ۷،۳۷ درصد دومین و سومین علت مرگ و میر در کشور هستند.

آقاجانی هدف اصلی در حوزه بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش ۲۵ درصدی مرگ‌های مرتبط با عروق کرونر تا سال ۲۰۲۵ بیان کرد و گفت: ارائه دارو و مشاوره‌های پزشکی به حداقل ۷۰ درصد افراد واجد شرایط، دسترسی ۸۰ درصدی به داروها و تکنولوژی‌های مرتبط با بیماری‌های قلبی و عروقی، توانمندسازی مردم و جامعه در زمینه این بیماری‌ها و بهبود پوشش خدمات پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی و عروقی از اهداف دیگر ما در حوزه بیماری‌های قلبی و عروقی است.

معاون درمان وزیر بهداشت در ادامه تدوین شناسنامه خدمات مدیریت سکته حاد قلبی را یکی از اقدامات انجام شده در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در زمینه پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی و عروقی بیان کرد و افزود: توسعه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی با حضور دو هزار آمبولانس زمینی، تعیین ۳۱ بیمارستان برای انجام بهترین درمان در سکته‌های حاد قلبی، دسترسی به داروهای نوترکیب سکته قلبی و پوشش بیمه‌ای آنها، ایجاد سامانه ثبت سکته‌های قلبی و تعیین میزان ریسک مردم در سکته‌های قلبی در قالب شبکه بهداشت از دیگر اقدامات وزارت بهداشت در این زمینه بوده است.

به گزارش وزارت بهداشت، آقاجانی به حضور ۲۰۲۰ متخصص قلب در کشور و در مناطق محروم اشاره کرد و افزود: سالانه ۱۵۰ نفر به این مجموعه اضافه می‌شود. ۲۱۶ بخش آنژیوگرافی در کشور با ۲۳۳ دستگاه داریم و در عین حال بیش از ۵ هزار تخت مراقبت‌های ویژه قلبی در کشور وجود دارد که بیش از سه هزار تخت در بیمارستان‌های دانشگاهی قرار دارند. در عین حال از دیگر اقدامات وزارت بهداشت بحث حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های بیماری‌های قلبی و عروقی بوده که به حدود پنج درصد از کل هزینه برای بیماران کاهش یافته است.


کد مطلب: 371189

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcg7q9wyak9uq4.rpra.html?371189

الف
  http://alef.ir