محورهای مذاکرات هسته‌ای ایران و اروپا

20 تير 1396 ساعت 23:06


مذاکرات هیأت بلندپایه اتحادیه اروپا با مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور با مقامات اروپایی روز سه‌شنبه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور پس از برجام با پروژه ارتقاء توانمندی‌های فنی مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور و تاسیس مرکز ایمنی هسته‌ای درایران وارد فاز اجرایی می شود.

در پی مذاکرات متعدد مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور با اتحادیه اروپا، بر اساس ضمیمه سه سند برنامه جامع اقدام مشترک مقرر شد نظام های ایمنی چهار کشور اروپایی تحت هدایت شرکت ENCO با هزینه اتحادیه اروپا ظرف سه سال و نیم آینده پروژه ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور را انجام دهند.

در این راستا هیاتی بلند پایه از کمسیون اتحادیه اروپا به سرپرستی آقای Oliver Luyckx رئیس بخش ایمنی هسته‌ای کمیسیون اتحادیه اروپا  از روز دوشنبه 19 تیر ماه به تهران سفر کردند و مذاکرات خود را با هیئت کشورمان به ریاست دکتر حجت اله صالحی، رئیس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور آغاز کردند.

هدف از مذاکرات اخیر یافتن سازوکار مشترک و ترسیم نقشه راه، جهت اجرای مراحل بعدی پروژه می باشد. شایان ذکر است پروژه ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور و تاسیس مرکز ایمنی هسته‌ای در ایران یکی از مهمترین دستاوردهای پس از برجام بوده که توسط مرکز نظام ایمنی کشور و با همکاری شرکت ENCO، در حال اجراء می باشد.


کد مطلب: 491384

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcg7q9ttak9yw4.rpra.html?491384

الف
  http://alef.ir