تلخ‌ترین عکس از نسل‌کشی در میانمار

13 شهريور 1396 ساعت 18:06

پایان یک رویا برای کودک مسلمان میانمارکد مطلب: 508385

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcg779nnak9zw4.rpra.html?508385

الف
  http://alef.ir