رونمایی از اولین شاخص کمّی بومی اقتصاد مقاومتی

بخش اقتصادی الف، 27 بهمن 93

27 بهمن 1393 ساعت 17:37


برنامه پایش از شاخص پایش مقاومتی رونمایی کرد که بر اساس این شاخص کمّی، اقتصاد از بهمن ۹۲ تا بهمن ۹۳ مقاومت بیشتری پیدا کرده است.

این شاخص که اولین شاخص کمّی بومی محاسبه شده در حوزه اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، تلاش می کند با استفاده از داده های ماهانه در حوزه های مختلف، میزان مقاومت اقتصاد در مقابل تکانه های داخلی و خارجی را براساس شرایط اقتصاد ایران بسنجد و به طور ماهانه نیز اعلام کند.

"شاخص پایش مقاومتی" که در گام اول با ۸ مولفه و ۱۵ نماگر منتشر شده است، ثبات اقتصاد کلان، وابستگی بودجه به نفت، مصرفه بهینه بودجه عمومی، حمایت از صادرات غیرنفتی، تنوع صادراتی و وارداتی، اقتصاد دانش بنیان، امنیت کالاهای اساسی و ... را مورد سنجش و پایش قرار می دهد.

سهم درآمدهای مالیاتی محقق شده از منابع بودجه عمومی محقق شده، درصد عملکرد درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب، سهم بودجه عمرانی از منایع بین نسلی (نفت)، سهم بودجه عمرانی از مصارف بودجه عمومی محقق شده، درصد عملکرد بودجه عمرانی نسبت به مصوب، نسبت صادرات به کل تجارت (غیرنفتی)، نسبت شاخص ارزش بهای کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی، تعداد مقاصد صادراتی دارای حداقل ۱ درصد کل صادرات، تعداد مبادی وارداتی دارای حداقل ۱ درصد کل واردات، نسبت صادرات محصولات با فناوری بالا (دانش بنیان) از کل صادرات، سهم کالاهای اساسی و غیر اساسی از کل واردات، تورم مصرف کننده و تولید کننده، شاخص نوسانات نرخ ارز و ... از جمله اجزای مختلف شاخص پایش اقتصاد مقاومتی به شمار می روند.

این شاخص، مقاومت اقتصاد را در بازه ای از ۰ تا ۱ می سنجد که هرچه به ۱ نزدیکتر باشد، نشان دهنده مقاومت بیشتر است. شاخص پایش مقاومتی در بهمن ۹۲ و مصادف با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، حدود ۰.۴۰ بوده است که در بهمن ۹۳ به ۰.۴۵ رسیده است.


 

 
بنابر این شاخص، ثبات اقتصاد کلان، وابستگی بودجه به نفت، چگونگی مصرف بودجه عمومی، صادرات غیرنفتی و تنوع صادراتی در یک سال اخیر بهبود پیدا کرده و اقتصاد دانش بنیان، امنیت کالاهای اساسی و تنوع وارداتی از جمله اجزای این شاخص هستند که در سال گذشته با افت مواجه شده اند (فایل).

این برنامه همچنین در سوال نظر سنجی خود از مردم پرسید: به تلاشهای مسوولان اقتصادی برای مقاوم کردن اقتصاد ایران چه نمره ای می دهید؟ بینندگان می توانستند عدد یک تا بیست را به عنوان نمره به مسئولین انتخاب کنند که بیشترین تعداد شرکت کنندگان نمره یک را به مسئولین برای مقاوم کردن اقتصاد دادند. در نظرسنجی دیگری که از بین نمایندگان مجلس، کارشناسان و خبرگان اقتصادی شده بود نیز مسئولین نمره قابل قبولی از خبرگان اقتصادی نگرفتند.


کد مطلب: 260316

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfyxd0vw6dvma.igiw.html?260316

الف
  http://alef.ir