بررسی سهم بخش‌های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی

1 شهريور 1396 ساعت 16:47

http://tejaratnews.com/%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8cکد مطلب: 504810

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfyjdtxw6dxca.igiw.html?504810

الف
  http://alef.ir