زرافشان از پذیرش وزرات آموزش و پرورش انصراف داد

15 مرداد 1396 ساعت 18:23


علی زرافشان، جدی ترین گزینه وزارت آموزش و پرورش روحانی ، از پذیرش وزارت انصراف داده است.

به گزارش مهر، علی زرافشان، جدی ترین گزینه وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم ، از پذیرش این وزارتخانه انصراف داده است.


کد مطلب: 499312

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfy1dj0w6d1ma.igiw.html?499312

الف
  http://alef.ir