زبان فارسی رسما به تلگرام افزوده شد

بخش دانش و فناوری الف،6 تیر96

6 تير 1396 ساعت 11:04

در آخرین به روزرسانی، زبان فارسی رسما به تلگرام افزوده شد.


در آخرین به روزرسانی، زبان فارسی رسما به تلگرام افزوده شد.


کد مطلب: 486802

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfxvdj0w6dcca.igiw.html?486802

الف
  http://alef.ir