طراحی سامانه هوشمند داروهای ضد سرطان از سوی محققان کشور

12 تير 1396 ساعت 14:55


از سوی محققان کشور سامانه دارورسان هوشمندی طراحی شد که قابلیت رهایش کنترل شده و رسانش هدفمند داروهای ضد سرطان را دارد.

به گزارش ایسنا، طرح «سامانه دارورسان هوشمند با پاسخگویی دوگانه و همزمان به شرایط دمایی و pH و قابلیت رهایش کنترل‌شده و رسانش هدفمند داروهای ضد سرطان» با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران اجرایی شد.

عملکرد سامانه دارورسان مورد استفاده در این پژوهش بر اساس پاسخگویی به محرک دما و pH است.

در سامانه دارورسان تولیدشده علاوه بر لحاظ شدن پاسخگویی به محرک‌های محیطی، قابلیت رهایش کنترل شده نیز در آن دیده شده است که برای دستیابی به این مهم و تهیه یک سامانه دارورسان ایده‌آل در این پژوهش نانوذرات سیلیس میان متخلخل مغناطیسی با سرپوش سیکلودکسترینی حساس به pH اصلاح شد و پس از بارگذاری داروی ضد سرطان، با یک لایه بسیار حساس به دما با ساختار پلی اکریلامید پوشش داده شد.

قابلیت بارگذاری بالای دارو (اعم از آبدوست و آبگریز)، خاصیت مغناطیسی جهت رسانش هدفمند، افزایش زمان ماندگاری سامانه در بافت هدف و رهایش کنترل شده دارو و هدفمند به بافت سرطانی از جمله اهداف انجام این طرح هستند.


کد مطلب: 488701

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfxcdjyw6dcea.igiw.html?488701

الف
  http://alef.ir