"بد" برای شما "خوب" برای ما

سید مسعود علوی/23 اردیبهشت96

23 ارديبهشت 1396 ساعت 13:11


یکی از ترفندهای روحانی و جهانگیری در مناظرات این بود که رقبای خود در رقابت دوازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری را نماینده و مسئول عملکرد دولت گذشته معرفی کنند. آنها هیچ دلیلی برای این  ادعا نداشتند. چرا که میرسلیم یک استاد برجسته دانشگاه و معرفی شده از حزب مؤتلفه اسلامی بوده و هیچ  سنخیتی با دولت گذشته ندارد.

قالیباف هم از سال 84 رقیب دولت گذشته بوده و مرزبندی این دو را همه  نخبگان سیاسی می دانند. رئیسی هم در همه ایام خدمت خود خارج از دایره دولت گذشته بوده و در دستگاه  قضا مشغول کار بوده است و نسبتی با دولت گذشته ندارد. روحانی و جهانگیری به زعم خود از این راز  سر به مهر در مناظره سوم پرده برداشتند و وجود برخی وزرای دولت گذشته در ستاد رئیسی را به عنوان  مهم ترین سند ادعای خود مطرح کردند.

اگر سند این ادعا را بپذیریم، دولت روحانی - جهانگیری، خود متهم اصلی نمایندگی دولت گذشته در این  مناظرات می باشند، چرا که حد اقل سه عضو کابینه روحانی از رجال مهم دولت گذشته هستند؛ پورمحمدی  وزیر کشور دولت احمدی نژاد بود و در دولت روحانی وزیر دادگستری است. صالحی وزیر خارجه احمدی  نژاد بود و در دولت روحانی بر کرسی مهم ترین و حساس ترین نهاد دولت یعنی سازمان انرژی اتمی تکیه  زده است.

عادل آذر رئیس مرکز آمار دولت احمدی نژاد بود که سند رشد 8 درصدی را در دولت روحانی،  منگوله دار کرد. او در دولت روحانی همین سمت را داشت تا اینکه به دیوان محاسبات رفت. خدمت او در  دیوان تا کنون این است که حتی یک نفر از نجومی بگیران را محکوم به انفصال خدمت و مجازات های  مقرر در قانون نکرده است.

اگر بخواهیم ریزتر شویم، افراد بسیاری را می توان از این دست یاد کرد که در دولت یازدهم مسئولیت های  کلیدی داشته و دارند. آقایان روحانی و جهانگیری نمی توانند چیزی را که برای رقبا، سیئه می دانند برای  خود، حسنه ثبت کنند!
آقایان روحانی و جهانگیری باید به این سؤال پاسخ دهند که وزرای احمدی نژاد در دولت یازدهم چه می  کنند؟ چرا این رویکرد برای دولت آنها نه تنها قبح نیست بلکه حسن هم هست؟!
 


کد مطلب: 471556

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcftydjvw6deta.igiw.html?471556

الف
  http://alef.ir