«دختر دیگر»؛ آنی ارنو، ترجمه دینا کاویانی؛ نشر همشهری

5 تير 1393 ساعت 16:26


«دختر دیگر» /
نویسنده: آنی ارنو /
مترجم: دینا کاویانی /
نشر همشهری، چاپ اول ۱۳۹۲ /
شمارگان ۱۵۰۰ نسخه /
۶۰ صفحه، ۲۰۰۰ تومان /

****

اغلب نویسندگان برای نوشتن آثارشان به سراغ تجربه های شخصی خود رفته و با تغییر آنها و یا قرار دادنشان در موقعیت های داستانی مختلف و همچنین با در آمیختن آنها با تخیلاتشان، از این خاطرات به عنوان منابعی در داستان نویسی بهره می برند. اما برخی از نویسندگان در این زمینه بسیار وابسته خاطرات خود هستند و کمتر از عنصر تخیل بهره می بردند و حتی گاه به خاطره نگاری هایی صرف با سبک و سیاق داستانی می پردازند؛ آنی ارنو از جمله چنین نویسندگانی ست که سهم تخیل در آثارش بسیار اندک و سهم خاطرات شخصی بسیار است.

ماجرای کتاب «دختر دیگر» مربوط به دختری است که خواهر نویسنده بود. آنی ارنو هرگز این خواهر را ندیده بود. زیرا پیش از تولد آنی، آن دختر در ۶ سالگی مرده بود. اما آنی در کودکی، از زبان مادرش که با یکی از همسایگان صحبت می کند، درباره او چیزهایی می شنود. مادر در توصیف دختر از دنیا رفته اش، از صفات دوست داشتنی و مهربان یاد می کند؛ صفاتی که هرگز به آنی نسبت داده نشده اند.

در آن روز مادر آنی به خانم همسایه می گوید که آنی از وجود چنین خواهری، و مرگ او کاملا بی خبر است، در صورتی که آنی تمام حرف های آن ها را شنیده بود. آنی این حرف را می‌شنود و در دل نگه می‌دارد اما حتی تا آخرین روزهای عمر مادرش هم لحظه‌ای با هم در این باره صحبت نمی‌کنند. انگار تابویی در میان باشد یا یک مرز و قانون نانوشته که درباره این موضوع نباید حرفی زد.

آنی آرنو در آثارش از رویاهای دوران کودکی و نوجوانی بهره بسیار گرفته و گاه می کوشد از تغییر طبقه اجتماعی آدمها برای ایجاد کشمکش های روانی شخصیت های داستانش بهره ببرد. کش مکش هایی که به عنوان یک مکانیسم تدافعی در مواجهه با چالش ها و مسائل اجتماعی، بهترین وسیله برای بازسازی هویت نزد نویسنده محسوب می شوند.

درباره این کتاب بیشتر بخوانید


کد مطلب: 232155

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcft0d0tw6dmya.igiw.html?232155

الف
  http://alef.ir