چراغانی در تهران، خاموشی در اهواز

17 تير 1396 ساعت 17:12

"بر اثر بروز گرد و غبار شدید در خوزستان و رطوبت بسیار بالای این استان، هم‌اکنون برق حدود ۹۰ درصد مشترکان در ۱۱ شهر استان خوزستان همچون خرمشهر، آبادان، شادگان و اهواز قطع شده است" این جمله و جمله‌هایی از این دست این روزها در هر رسانه و روزنامه‌ای دیده می‌شود. شهرهایی که برق ندارند، روستاهایی که از 24 ساعت شبانه روز فقط یک ساعت برق و دارند و و و. اما در این میان هستند ساختمان‌هایی در تهران که چراغ‌های نمای خود را روشن می‌کنند تا ساختمانشان زیباتر باشد. دوستان لطفا چراغ‌ نماهای لوکس آپارتمان و مجتمع‌های تجاری خود را خاموش کنید، در گوشه‌ای از این کشور مردم برق ندارند.


http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209387_335.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209386_707.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209385_827.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209388_164.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209389_841.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209390_246.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209393_468.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209392_235.jpgچ
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209391_873.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209395_429.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209396_463.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209397_931.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209400_980.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209399_320.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209398_963.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209401_519.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209690_213.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209402_892.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209641_173.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209640_373.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209639_610.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209643_291.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209645_370.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209648_810.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209647_992.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209646_568.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209649_920.jpg
http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1396/4/17/1209650_844.jpg


کد مطلب: 490249

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfjxdj1w6d10a.igiw.html?490249

الف
  http://alef.ir