2 فراخوان برای تهیه داروی دو بیمار نیازمند

5 آذر 1393 ساعت 19:43


خیریه همت در آخرین پست خود نوشت:

سلام و خداقوت
این پست برای درخواست همت برای تهیه داروی دو بیمار نیازمند است.

۱-شغل پدر ۶۱ساله خانواده رانندگی است و درآمد چندانی ندارد. مستاجر مهرشهر کرج هستند. ۲فرزند دارد که فرزند کوچکتر ایشان دختر بیست ساله ای است که ناراحتی قلبی دارد و این پدر برای تامین و تهیه داروهای مورد نیاز ایشان دچار مشکل است. نظر به لزوم تهیه این داروها که حدود ۲۵ میلیون ریال نیاز است، نیازمند همت دوستان هستیم.

۲-بیمار دوم کودکی دو ساله است که از مدتی قبل بدلیل نارسایی کلیوی در بیمارستان امام بستری شده و خانواده وی برای تهیه داروی ایشان تحت مضیقه هستند. برای تهیه داروهای ایشان مبلغ ۳۶ میلیون ریال مورد نیاز است.

همت کنید
تذکر مهم
درصورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد.


کد مطلب: 250542

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfjxd00w6dtta.igiw.html?250542

الف
  http://alef.ir