نیمی از جمعیت کشور بالای 30 سال هستند

14 فروردين 1396 ساعت 14:03


نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که میانه سنی جمعیت کشور بالا رفته و به ۳۰ سال رسیده است و در حال حاضر نیمی از جمعیت کشور کمتر از ۳۰ سال و نیمی دیگر بیش از ۳۰ سال سن دارند.

به گزارش ایرنا، میانه سنی در سال ۱۳۸۵ برابر ۲۵ سال بود که در مناطق شهری هم همین مقدار را نشان می‌داد.

میانه سنی در مناطق روستایی در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۳ سال بود. به طور تقریب ۵۰ درصد از جمعیت زیر ۲۳ سال قرار داشتند.

براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ معادل ۲۴ درصد از جمعیت کشور در گروه سنی صفرتا ۱۴ سال، ۲۵. ۱ درصد ۱۵ تا ۲۹ سال، ۶. ۱ درصد بیش از ۶۵ سال سن دارند.

سه دهه پیش - بین سال‌های ۱۳۶۵ - ۱۳۵۵ - که نرخ رشد جمعیت کشور نزدیک به ۴ درصد می‌رسید، ۴۵. ۵ درصد از جمعیت کشور بین صفر تا ۱۴ سال سن داشتند.

میانگین سنی جمعیت

میانگین سنی جمعیت کشور طی سال‌های ۹۵ - ۱۳۹۲ به ۳۱. ۱ سال رسیده است. میانگین سنی مردان و زنان به ترتیب ۳۰. ۹ و ۳۱. ۳ سال است؛ که میانگین سنی جمعیت کشور بالا رفته و ۴۴. ۸ درصد از جمعیت کشور بین ۳۰ تا ۶۴ سال قرار دارند. میانگین سنی کشور در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۲۹. ۸ و ۲۴. ۷ سال بوده است.

میانگین سنی در سرشماری ۱۳۹۵ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۳۱. ۵ و ۳۰. ۱ سال است.

شاخص یاد شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۵ هفت تا هشت سال افزایش یافته است. کاهش زاد و ولد یکی از عوامل افزایش میانگین سنی است.
 


کد مطلب: 458542

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfjcdj0w6dtta.igiw.html?458542

الف
  http://alef.ir