بوی زباله در هوای شمال

16 شهريور 1396 ساعت 11:06

بیش از ده روز است که زباله های مناطق روستایی آمل جمع آوری نشده و منجر به انباشت زباله در معابر عمومی و جاده ها شده است و چهره سبز این مناطق را آلوده کرده که منجر به تبعات و مخاطرات زیست محیطی شده است.کد مطلب: 508672

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfecdt0w6dxva.igiw.html?508672

الف
  http://alef.ir