انتقال زن مصری 500 کیلویی به وسیله جرثقیل و هواپیما

23 بهمن 1395 ساعت 18:01

"ایمان " زن مصری با 500 کیلو گرم (نیم تن ) وزن برای درمان از آپارتمانش در شهر اسکندریه مصر به شهر بمبئی هند منتقل شد. به گزارش عصر ایران، خروج ایمان از آپارتمانش به وسیله جرتقیل صورت گرفت. پرواز از مصر تا هند توسط هواپیمای باری در پرواز اختصاصی شرکت هواپیمایی مصر انجام شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کد مطلب: 444691

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcf1jdjyw6djva.igiw.html?444691

الف
  http://alef.ir