سخنان یکی از سربازان نجات یافته از حادثه روی تخت بیمارستان

5 تير 1395 ساعت 15:14

سخنان یکی از سربازان نجات یافته از حادثه روی تخت بیمارستان: چون من ارشد بودم، مرا بیشتر صدا می‌زدند


تماشا و دانلود


کد مطلب: 366229

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcf0vdm1w6dv0a.igiw.html?366229

الف
  http://alef.ir