«برگ اضافی»؛ منصور ضابطیان؛ مثلث

4 مهر 1395 ساعت 14:46


«برگ اضافی»
نویسنده: منصور ضابطیان
ناشر: مثلث، چاپ دوم ۱۳۹۴
۱۵۶ صفحه، ۱۸۰۰۰ تومان

شما می‌توانید کتاب «برگ اضافی» را تا یک هفته پس از معرفی با ۱۰ درصد تخفیف از فروشگاه اینترنتی شهر کتاب آنلاین خرید کنید.

***

آدمی با سفر کردن بالغ، پخته یا جاافتاده می‌شود و به حقیقت عالم نزدیک‌تر. مردمان این روزگار کمتر چنین نگاهی به سفر و مسافرت دارند و معمولا شوق پاساژ‌گردی‌ها و خریدکردن‌ها، یا در نهایت سلفی‌گرفتن‌هاست که آنها را به سفر متمایل می‌کند. شاید بتوان گفت گاهی هدف از سفر در میان ما تنزل پیدا کرده است. حال آن که سفر می‌تواند برای کشف رازهای نامکشوف خلقت و شگفتی‌های دنیا باشد. همان نشانه و آیاتی که قران برای ایمان به خداوند وعده داده است. و البته این ایات در آنچه که حاصل ذهن بشر و تولید اوست نخواهد بود که امروزه در مسافرت‌ها توجه ما را به خود جلب می‌کند. کمتر کسی بعد از سفر خود به دیگر کشورها می‌تواند چند دقیقه‌ای از فرهنگ و تاریخ آنجا صحبت کند.

این باعث آن شده تا آن خصلت ذاتی انسان‌ها که دانستن از سرزمین‌های دیگر را جذاب و دیدنی می‌دانستند، فراموش کنیم. منصور ضابطیان اما در «برگ اضافی» که پیوست دو کتاب «مارک و پلو» و «مارک ودو چلو» است کمی از نگاه قالب مسافرت‌های ایرانی ف