تونل دوم مسیر ایلام-مهران ریزش کرد

11 تير 1396 ساعت 19:26


ایلام-تونل دوم مسیر ایلام-مهران ساعتی پیش ریزش کرد.

به گزارش مهر، تونل دوم مسیر ایلام-مهران در حین انجام عملیات راهسازی ریزش کرد.

تردد از مسیر قدیم ایلام صالح آباد در جریان است.

رانندگان می تواند از مسیر شهرک شهید کشوری (سرطاف) به سمت جاده قدیم ایلام - صالح آباد تردد کنند.


کد مطلب: 488422

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcf0cdj0w6dcja.igiw.html?488422

الف
  http://alef.ir