آخرین سفر انتخاباتی قالیباف

26 ارديبهشت 1396 ساعت 13:05

محمدباقر قالیباف صبح دیروز در آخرین سفر انتخاباتی در مقام نامزد ریاست جمهوری به رشت رفت.


 

آخرین سفر انتخاباتی قالیباف 
 
آخرین سفر انتخاباتی قالیباف 
 
آخرین سفر انتخاباتی قالیباف 
 
آخرین سفر انتخاباتی قالیباف 
 
آخرین سفر انتخاباتی قالیباف 
 
آخرین سفر انتخاباتی قالیباف 
 
آخرین سفر انتخاباتی قالیباف 
 
آخرین سفر انتخاباتی قالیباف 
 
آخرین سفر انتخاباتی قالیباف 
 
آخرین سفر انتخاباتی قالیباف 
 
آخرین سفر انتخاباتی قالیباف


کد مطلب: 472627

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcf00djew6deva.igiw.html?472627

الف
  http://alef.ir