چه روزی مصرف بنزین در کشور رکورد زد؟

14 فروردين 1396 ساعت 18:12


سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با بیان این که میانگین مصرف بنزین از اول تا 13 فروردین ماه امسال یک میلیارد و 114 میلیون لیتر بنزین بود، گفت، روز 12 فروردین با مصرف 102.4 میلیون لیتر رکورددار مصرف بنزین در تعطیلات نوروز شد.

به گزارش ایرنا، فاطمه کاهی  درباره مصرف بنزین در تعطیلات نوروز، افزود: در 13 روز نخست سال 95 روزانه به طور میانگین 81.2 میلیون لیتر بنزین مصرف شد، در حالی که میانگین مصرف در سال 96 با رشد 5.5 درصدی به روزانه 85.7 میلیون لیتر افزایش یافت.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اضافه کرد: مجموع مصرف بنزین از اول تا 13 فروردین ماه امسال یک میلیارد و 114 میلیون لیتر بود.

وی ادامه داد: بیشترین میزان مصرف بنزین در تطعیلات نوروز به روز 12 فروردین با مصرف 102.4 میلیون و کمترین به 13 فروردین با مصرف 67.7 میلیون لیتر تعلق داشت.

وی یادآور شد: رکورد مصرف بنزین در تعطیلات نوروز سال 95 نیز به 12 فروردین تعلق داشت که البته در آن روز 105.9 میلیون لیتر بنزین مصرف شده بود.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی درباره مصرف گازوییل نیز گفت: میزان مصرف گازوییل در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال اندکی کاهش داشت به گونه ای که در 13 روز نخست امسال433 میلیون لیتر (معادل 33.3 میلیون لیتر) گازوییل مصرف شد، اما در مدت مشابه پارسال 439.5 میلیون لیتر (معادل 33.8 میلیون لیتر) گازوییل به مصرف رسید.

به گزارش ایرنا، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در طول سال 95 بر اساس گزارش ها حدود 74 میلیون لیتر بوده است.


کد مطلب: 458631

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcexv8ezjh8npi.b9bj.html?458631

الف
  http://alef.ir