حمله قلبی گوینده خبر رادیو گلستان هنگام اجرای بخش خبری

19 مرداد 1396 ساعت 10:20


تماشا و دانلود


کد مطلب: 500534

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcex78nejh87ni.b9bj.html?500534

الف
  http://alef.ir