از رسانه‌ها/ نگاهی تازه به سرانه کتابخوانی

زود بنشینید روی منبر خالی

مهدی فیروزان*؛ 8 شهریورماه 1396

8 شهريور 1396 ساعت 9:07


در افتتاحیه باشکوه باغ کتاب نشسته بودم، آبشاری از کلمات خوب درباره مطالعه، نوشتن، معرفت و توسعه سرازیر شده بود. اینکه مطالعه عامل پیشرفت است، اینکه جهل عامل عقب افتادگی است... در بزرگداشت کتاب و خواندن حرف‌های بسیار خوبی زده شد. اما به عنوان کسی که حداقل 47 سال است که در حوزه کتاب کار می‌کنم احساس می‌کردم این حرف‌های خوب مترجمی لازم دارد که تبدیل به برنامه عملی شود. یاد روزگار گذشته افتادم، اوایل انقلاب که در صدا و سیما و در جلسات طرح و برنامه تلاش می‌کردیم تا با کمک فیلم‌سازان، تهیه کننده‌ها و نویسندگان سازمان، یک برنامه و سریال موثر بسازیم. همیشه هم از جانب رجال متفکر و یا متفکر دینی گله بود که آقا بروید سریال خوب بسازید. باورتان نمی‌شود که بارها ما در این جلسات نشستیم و بحث کردیم که ترجمه خوب این حرف‌ها به زبان برنامه سازی یعنی چه کار باید کنیم! با تهیه کننده‌ها و متفکرین جلسات گذاشتیم، سمینارها گذاشتیم. پرسیدیم شمایی که به عنوان یک شخصیت تبلیغی می‌گویید برنامه‌های سازمان باید خوب باشد یعنی دقیقا چگونه باید باشد؟ یعنی ما تبلیغ کنیم که دروغ نگویند، کار کنیم که اهل فعالیت باشند؟ گذشت داشته باشند؟ اینها؟ خب اینها را می‌ساختیم. بعد به ما می‌گفتند که نه، اینها را که همه دارند، چیزی بسازید که خوب باشد. باورتان نمی‌